e-mail: Pikstudio22@gmail.com
Тел: +359878226020

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Една от основните грижи на„Студио за красота ПИК“,, наричано по-долу за краткост е „ПИК”сигурността на личните данни на физическите лица – нашите клиенти и посетителите на сайта ни. Предприели сме необходимите мерки, за да приведем дейността си и управлението на уебсайта си в съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защита и поверителност на информацията.

Когато събираме лични данни на потребителите и посетителите на уебсайта ни следваме принципите за свеждане на обработваните данни до минимум, законосъобразност, прозрачност и сигурност. Стремим се да обработваме само лични данни, които са от съществено значение и са подходящи за целите на предмета ни на дейност.

Тази политика за поверителност се отнася както за информация, събирана чрез уебсайта на „Студио за красота ПИК“,, така и за личните данни, които обработваме при осъществяване на дейности, свързани в маркетинг и представяне на нови услуги.

Категории лични данни, които се обработват. Цели на обработването

„Студио за красота ПИК“ обработва онези лични данни, които са необходими и свързани с дейността ни, като при това действа в качеството на администратор на лични данни.

– Лични данни, обработвани във връзка с използването на уебсайта ни

При посещение на сайта ни ние обработваме следните видовете лични данни:

 • Лични данни с цел идентификация и контакт с клиента – имена, възраст, пол, телефонен номер, електронна поща, снимка, банкова информация (номер на банкова сметка, наименование на банката).
 • Чувствителни лични данни за здравословно състояние – във връзка със запазване на час за консултация, преглед или предоставяне на услуга събираме информация за вашето здравословно състояние.
 • Лични данни при посещението на уебсайта
 • Лични данни на свързани с пациента лица – семеен статус и родствени връзки; имена, телефонен номер и електронна поща на лицата, които пациентите ни посочват като лица за контакт;
 • Лични данни при комуникация с пациента по телефон – в допълнение на данните за идентификация, в определени случаи събираме и запис на гласа и съдържанието на разговора с представител на Дружеството;
 • Други лични данни, които ни разкривате – лични данни, включително относно здравословното Ви състояние, съдържащи се във Ваши писма или съобщения до нас, получени по имейл, чрез формата за контакт на сайта, чрез социалните мрежи или по друг начин, в жалби, оплаквания или сигнали. Ваши снимки, лични истории и впечатления от услугите на „Студио за красота ПИК“, които ни предоставяте за публикуване на сайта ни и профилите ни в социалните мрежи.При посещение на уебсайта ни, „Студио за красота ПИК“, винаги обработва лични данни във връзка с услуга, предоставяна от Дружеството или поискана от субекта на данните към настоящия момент, или в предходен момент, като обработката е необходима за постигането на някоя от следните цели:
  • идентификация на лицето;
  • за подготовка, управление и изпълнение на услуга, предоставяна или заявена от пациента през някоя от функционалностите на сайта ни (например при подготовка и управление на заявен час за посещение на специалист и т.н.);
  • за управление, поддръжка и подобрение на сайта ни (например във връзка с обновяване на съдържанието, подобряване функционирането на отделните модули и др.);